Monday, August 21, 2023

శ్రీలలితా సహస్రములోని 697వ నామము. గానము .. శ్రీ కుమార సూర్యనారాయణ.

 

జైశ్రీరామ్.

697. ఓం సర్వలోకవశంకర్యై నమః. .

నామ వివరణ.

సర్వ లోకములను వశము చేసుకొనిన తల్లి మన అమ్మ.

తే.గీఅమ్మ! నీ పాద సంసేవనమ్ము సేయ

నాత్మ నీవశమై యుండునమ్మ సతము,

ధర్మ సమ్మత జీవనంబర్మిలినిడు

*సర్వ లోక వశంకరీ*! శరణు శరణు.

జైహింద్.

No comments: