Monday, August 21, 2023

లలితాశ్రీచంద్రమౌళీశ్వరా! శ్తకమున 6వ పద్యము. గానం... బ్రహ్మశ్రీ ఏల్చూరి రామబ్రహ్మయ్యశాస్త్రి.

 

జైశ్రీరామ్.

శా. పున్నెంబున్ననె నీదు పాద యుగళిన్ బోధన్ మదిన్ గాంచనౌన్.

బున్నెంబున్ననె నీదు పూజలకునై ముందుండఁగా సాధ్యమౌన్

బున్నెంబున్ననె మా మొరల్ వినఁబడున్ బూజ్యుండ నీకున్. భళీ!.

చెన్నారన్ మది నిల్చి ప్రోచు లలితాశ్రీచంద్రమౌళీశ్వరా!              6

జైహింద్.

No comments: