Sunday, January 7, 2018

బాల భావన. 77వ పద్యము. రచన. .. .. .. చింతా రామ కృష్ణా రావు.

జైశ్రీరామ్.
77) తల్లి చేతి ముద్ద పిల్లలకనురాగ  బంధమరయఁ జేయు, బ్రతుకఁ జేయు.
     తల్లి ప్రేమ కొలుపు మల్లెల మనసునుపెద్దలార! జ్ఞాన వృద్ధులార!

భావము. జ్ఞాన సంపన్నులైన ఓ పెద్దలారా! తల్లి చేతితో పెట్టే భోజనము పిల్లలకు ప్రేమ బంధమును తెలియఁ జేయును. బ్రతుకునట్లు చేయును. తల్లి ప్రేమ మాలో మల్లెల వంటి మనసును కలుగఁ జేయును.
జైహింద్.

Friday, January 5, 2018

బాల భావన. 76వ పద్యము. రచన. .. .. .. చింతా రామ కృష్ణా రావు.

జైశ్రీరామ్.
76) ఎవరి శక్తి నెన్న నెవరికి సాధ్యముబాలలందు శక్తి ప్రబలకున్నె?
     శోధనమున భావి మేధావులము మేము  పెద్దలార! జ్ఞాన వృద్ధులార!


భావము. జ్ఞాన సంపన్నులైన ఓ పెద్దలారా! ఎవరి యొక్క అంతర్గతంగా ఉండే శక్తి సామర్థ్యముల నెవరు గుర్తించఁ గలరు? బాలలలో కూడా శక్తి ప్రబలి ఉండునని తెలుసుకొన వలెను. భావి కాలమున పరిశోధనలను చేయు మేధావులము మేమే కదా!
జైహింద్..

Thursday, January 4, 2018

బాల భావన. 75వ పద్యము. రచన. .. .. .. చింతా రామ కృష్ణా రావు.

 జైశ్రీరామ్.
75) మమ్ము త్రోసిపుచ్చి మా మాట వినరేలమాకు విలువ లేదొ? మనసు లేదొ?
     మమ్ము కూడ మీరు సమ్మతిఁ గనుఁడయ్యపెద్దలార! జ్ఞాన వృద్ధులార!


భావము. జ్ఞాన సంపన్నులైన ఓ పెద్దలారా! మమ్మల్ని లక్ష్య పెట్టకుండా మా మాటలను గ్రహింపరేమి? మాకు మీ మధ్య విలువ లేదా? మమ్మల్ని కూడా మీరు సమ్మతితో చూడండి.
జైహింద్.

Wednesday, January 3, 2018

బాల భావన. 74వ పద్యము. రచన. .. .. .. చింతా రామ కృష్ణా రావు.

  జైశ్రీరామ్.
74) పిన్నలమగు మేము పెద్దవారిని పోలి   చూడఁ గలము. చూచి చెప్పఁ గలము.
    చూచి చెప్పనిండు తోచిన భావనపెద్దలార! జ్ఞాన వృద్ధులార!

భావము. జ్ఞాన సంపన్నులైన ఓ పెద్దలారా! చిన్న పిల్లలమైన మేము కూడా పెద్దవారిలాగే వినకలము, దానికి స్పందించి మా అభిప్రాయము కూడా చెప్పఁగలము. మమ్మల్ని కూడా ఏమి జరుగుచున్నదో చూడనివ్వండి, చూచి చెప్పనివ్వండి.
జైహింద్.