Tuesday, July 18, 2017

సకల వైదిక కర్మల చక్రవర్తి . . . శ్రీ మిస్సన్న.

జైశ్రీరామ్. 
                                                         Image may contain: 1 person, standing
పురము హితమును కోరెడు పుణ్యమూర్తి
మనకు మాధవునకు గూర్చు మధ్యవర్తి 
సకల వైదిక కర్మల చక్రవర్తి
మన పురోహితు మన్నించ మనకు కీర్తి.

రచన.
Duvvuri Vn Subbarao's Profile Photo, Image may contain: 1 person
శ్రీ మిస్సన్న.
నా స్పందన.
అతులిత భావనా గరిమ నద్భుత రీతిని మీరు సత్ పురో
హితుని వచించినారలు? మహేంద్రునికైనను పూజనీయుడీ
క్షితిని పురోహితుండు. పరికించగ మీ మహనీయ పద్య స

ద్గతి ప్రముదావహంబు, వినుతంబును మిస్సన మిత్ర పుంగవా!
జైహింద్.