Monday, October 30, 2017

బాల భావన శతకము. 24 వ పద్యము. రచన. చింతా రామకృష్ణారావు.

జైశ్రీరామ్.
24) శ్రద్ధతోడ మేము చదివెడిదేమిటో   చూచిరేని మీరు కాచుకొనుచు
     చదువకుండ నుండి చవటలమౌదుమాపెద్దలార! జ్ఞాన వృద్ధులార!

భావము. జ్ఞాన సంపన్నులైన ఓ పెద్దలారా! మీరు మా చదువు విషయమున శ్రద్ధ వహించి, నిరంతరమూ పరిశీలిస్తూ మేము ఏమి చదువుతున్నామో గమనిస్తున్నట్లైతే మేము చదువుతున్నట్ట్లు నటిస్తూ, చవటలుగా మారము కదా?
జైహింద్.

No comments: