Monday, October 23, 2017

బాల భావన శతకము. 17 వ పద్యము. రచన. చింతా రామకృష్ణారావు.

జైశ్రీరామ్.
17) పెద్దవారిఁ గనుచు పిల్లలు నడుతురు  మంచి చెడ్డ లనున వెంచకుండ.
    మంచి త్రోవ నడిచి మము నడిపించుడుపెద్దలార! జ్ఞాన వృద్ధులార!

భావము. జ్ఞాన సంపన్నులైన ఓ పెద్దలారా! పెద్దవాళ్ళను గమనిస్తూ, వారి ప్రవర్తనా సరళినే మేమూ అనుసరిస్తాము. అందలి మంచిచెడ్డలను మేము పరిగణింపఁ జాలముకదా. అందుచేత మీరు మంచి మార్గంలో నడుస్తూ మమ్మల్నీ నడిపించండి.
జైహింద్.

No comments: