Monday, October 16, 2017

బాల భావన శతకము. 10 వ పద్యము. రచన. చింతా రామకృష్ణారావు.

జైశ్రీరామ్.
10) చదువుకొనెడి వేళ చదువుకోనీయక  పనులు చెప్పి మమ్ము పంపు మీరు
    చదువు వెనుకఁబడిన, చవటగా చూతురాపెద్దలార! జ్ఞాన వృద్ధులార!

భావము. జ్ఞాన సంపన్నులైన ఓ పెద్దలారా! మేము చదువుకొనవలసిన సమయంలో చదువుకోనీకుండా ఏవో పనులు మాకు చెప్పి మా చదువుకు ఆటంకము కలిగిస్తారు. ఆ కారణముగా మేము చదువులో వెనుకబడుసరికి మేము పనికిరాని చవటలమన్నట్లుగా మీరు చూస్తారు. ఇదేమైనా బాగుందా?
జైహింద్.

No comments: