Saturday, December 16, 2017

బాల భావన. 67వ పద్యము. రచన. .. .. .. చింతా రామ కృష్ణా రావు.

 జైశ్రీరామ్. 
67) చిన్నవారిమగుట నన్నియు తెలియక   -  తప్పుచేయుచుందుమొప్పనుకొని.
     తప్పు తెలియఁ జిప్పి దండింప మానుఁడీ..  -  పెద్దలారజ్ఞాన వృద్ధులార!

భావముజ్ఞాన సంపన్నులైన ఓ పెద్దలారా! మేము చిన్నపిల్లలమగుట చేత తెలియకపోయిన కారణముగా తప్పులనుకూడా చేయఁదగిన పనులుగానే భావించుట చేత ఆ తప్పులు చేస్తాముఅటువంటి సమయంలో మీరు మాకు ఇది తప్పుఇది ఒప్పు అని తెలిసేలాగ చెప్పండిఅంతేకాని మమ్మల్ని శిక్షించడం మీకు తగదు.
జైహింద్.

Thursday, December 14, 2017

బాల భావన. 65వ పద్యము. రచన. .. .. .. చింతా రామ కృష్ణా రావు.

 జైశ్రీరామ్.
65) నాది నీది యనుచు వాదించి నేర్పుచు  -  మాది మేము గొనగ మమ్ము తిట్టి
     స్వార్థపరులటంచు పలుకుట న్యాయమా  -  పెద్దలార! జ్ఞాన వృద్ధులార!
                           
భావము. జ్ఞాన సంపన్నులైన ఓ పెద్దలారా! మేము చిన్నవారిఁగా ఉన్నప్పుడు మీరు ఇది నాది, అది నీది అంటూ మాతో వాదించి మాకు స్వార్థాన్ని మప్పుదురు. పెద్ద అయిన పిదప మేమి ఇది మాది అంటూ తీసుకొన్నచో మమ్ములను మీరు స్వార్థపరులు మీరు అని మమ్ములను నిందింతురు. ఇది మీకు న్యాయమేనా?
జైహింద్.

Wednesday, December 13, 2017

బాల భావన. 64వ పద్యము. రచన. .. .. .. చింతా రామ కృష్ణా రావు.

జైశ్రీరామ్.
64) తల్లి కడుపులోన తన్నితిమానాడు. తల్లి మనసు తెలిసి తల్లడిలుదు
     మిప్పుడేమి చేసి మెప్పింప గలమయ్యపెద్దలార! జ్ఞాన వృద్ధులార!

భావము. జ్ఞాన సంపన్నులైన ఓ పెద్దలారా! మేము అమ్మ కడుపులో ఉన్నప్పుడు కాళ్ళతో తన్నితిమి. పుట్టిన తరువాత ఆమె మనసు తెలుసుకొనిన మేము తల్లడిల్లిపోవుచున్నాము. ఇప్పుడు మేము ఆమెకు ఏమి చేసి మెప్పించఁ గలము?
జైహింద్.

Tuesday, December 12, 2017

బాల భావన. 63వ పద్యము. రచన. .. .. .. చింతా రామ కృష్ణా రావు.

 జైశ్రీరామ్.
63) తల్లి తండ్రి గురువు దైవంబులగు మాకు - వారి వృత్తియందు నేరమున్న
నేర వృత్తి మాకు నేర్పకే వచ్చుగా! - పెద్దలార! జ్ఞాన వృద్ధులార!


భావము. జ్ఞాన సంపన్నులైన ఓ పెద్దలారా! తల్లి, తండ్రి, గురువు, వీరు మాకు దైవములే. అట్టి దేవులతో సమానమైన వారి యొక్క వృత్తమునందు నేర ప్రవృత్తి యున్నచో ఆ నేర ప్రవృత్తి మాకునూ నేర్పకనే వచ్చును కదా! కాబట్టి మాకు మార్గదర్శకులైన పెద్దలందు సత్ ప్రవృత్తియే యుండ వలెను కాని, నేర ప్రవృత్తి ఉండరాదు.
జైహింద్.

Sunday, December 10, 2017

బాల భావన. 62వ పద్యము. రచన. .. .. .. చింతా రామ కృష్ణా రావు.

జైశ్రీరామ్.

62) పాఠశాలలందు పాఠముల్ చెప్పుచు  -  నాటఁలాఁడఁ జేయ హాయి కలుగు.!
      ఆట లాడ మాకు నట చోటు లేదుగా!  -  పెద్దలారజ్ఞాన వృద్ధులార!
                       
భావముపాఠశలలలో  మాకు పాఠములు చెప్పుచూఆటలు కూడా ఆడించుచున్నచో హాయిగా ఉండిశారీరక మానసిక వికాశము మాకు కలుగునుఐతే నేటి పాఠశాలలలో మేము ఆడుకొందామంటా ఆట స్థలములే లేవుకదా!జైహింద్.

Friday, December 8, 2017

బాల భావన. 61వ పద్యము. రచన. .. .. .. చింతా రామ కృష్ణా రావు.

జైశ్రీరామ్.
61) కోరి ప్రేమఁగ మిము చేర వచ్చిన మమ్ము  చదువుకొండటంచు బెదర కొట్ట
     నేమి చేయ నేర్తు మెచటికి పోదుము  -  పెద్దలార! జ్ఞాన వృద్ధులార!
                                  
భావము. జ్ఞాన సంపన్నులైన ఓ పెద్దలారా! ప్రేమగా మేము కోరి కోరి మిమ్ములను చేర వచ్చుచుండఁగా వెళ్ళు, చదువుకో, అంటూ మమ్మల్ని మీరు బెదకొట్టుచుందురు. అట్టి సమయంలో మేము ఏమి చేయఁ గలుగుదుము? ఎక్కడికి పోఁ గలము?
                                                                                             జైహింద్

Thursday, December 7, 2017

బాల భావన. 60వ పద్యము. రచన. .. .. .. చింతా రామ కృష్ణా రావు.

                                                                  జైశ్రీరామ్.
60) మనసులోని మాట వినిపించ యత్నింప    -  తిరగబడితిమనుచు తిట్టెదరుగ!
     మనసు విప్పి మేము మాటాడ కూడదా?   -  పెద్దలార! జ్ఞాన వృద్ధులార!

భావము. జ్ఞాన సంపన్నులైన ఓ పెద్దలారా! సందర్భానుసారముగా పెద్దలతో మా మనసులో ఉన్న మాట మేము చెప్పుటకు ప్రయత్నము చేస్తుంటాము. ఐతే వారి మాటకు ఎదురు చెప్పుతున్నామని వారిపై తిరుగుబాటు చేస్తున్నామనీ తిట్టుచుందురు. మేము మనసు విప్పి మీతో మాటాడ కూడదా? మమ్మల్నర్థం చేసుకోరేమి?
జైహింద్.