Wednesday, November 8, 2017

బాల భావన శతకము. 34 వ పద్యము. రచన. చింతా రామకృష్ణారావు

జైశ్రీరామ్.
34) దూరదర్శనమున దూర భాషణమున  కాలమెల్ల పుచ్చు కన్న వారు
     పిల్లల మదిఁ బ్రేమ పెరుఁగ నెట్టులొనర్త్రుపెద్దలార! జ్ఞాన వృద్ధులార!

భావము. జ్ఞాన సంపన్నులైన ఓ పెద్దలారా!  దూర దర్శన కార్యక్రమములు చూచుచు దూర శ్రవణము ద్వారా నిరంతరము ఇతరులతో సంభాషించుచు కాలమును గదుపునట్టి తల్లిదండ్రులు ఇక పిల్లల మనసులో ప్రేమ నేవిధముగా పెరుగునట్లు చేయుదురు? వ్యర్థమైన దూర దర్శన కార్య క్రమములు చూచుట వారికి తగదు. అటులనే వ్యర్థమైన సంభాషణలు చేయుచూ కాల యాపన చేయక పిల్లలతో ప్రేమగా అవకాశము కల్పించుకొని ఎక్కువ కాలము గడి పిల్లలలో ప్రేమ కలిగించవలెను.
జైహింద్.

No comments: