Friday, November 24, 2017

బాల భావన శతకము. 50 వ పద్యము. రచన. చింతా రామకృష్ణారావు

జైశ్రీరామ్.
50) తినుటకిచ్చి మమ్ము తిట్టుదురప్పుడే  చదువలేదటంచు చవటయనుచు.
     తినుటకిచ్చి తిట్ట తినబుద్ధి పుట్టునాపెద్దలార! జ్ఞాన వృద్ధులార!


భావము. జ్ఞాన సంపన్నులైన ఓ పెద్దలారా! మాకు తినుటకు ఆహారము పెట్టి మేము భోజనము చేయుచున్నప్పుడే చదువుకోవటం లేదు, వట్టి చవటవి అని  మమ్మల్ని పెద్దలు తిట్టుచుందురు. తినుటకు పెట్టి తిట్టుచున్నట్లైతే మాకు ఆ ఆహారము తినుటకు ఎట్లు బుద్ధి పుట్టును?
జైహింద్.

No comments: