Wednesday, November 15, 2017

బాల భావన శతకము. 41 వ పద్యము. రచన. చింతా రామకృష్ణారావు

జైశ్రీరామ్.
41) ఆడరాని మాట లాడెడి మీ నుండి  పాడు మాటలెల్ల పట్టు మమ్ము.
     మంచి మాట లాడి మంచిగా పెంచుడీపెద్దలార! జ్ఞాన వృద్ధులార!


భావము. జ్ఞాన సంపన్నులైన ఓ పెద్దలారా! మాటలాడ కూడనివి మీరు మాటలాడు చున్నచో  ఆ పాడుమాటలన్నియు మా మనసుకు పట్టివేయును. మేమునూ అటులే పాడుమాటలాడుటకు అలవాటు పడిపోక మానము. కాబట్టి మీరు ఆడ తగిన మంచి మాటలే మాటలాడుచు మమ్ములను మంచిగా పెంచండి.
జైహింద్.

No comments: