Thursday, November 16, 2017

బాల భావన శతకము. 43 వ పద్యము. రచన. చింతా రామకృష్ణారావు

జైశ్రీరామ్.
43) నచ్చినట్టివెల్ల వెచ్చించి కొని, తినితినఁగఁ జేయ మాకు తెలియునెట్లు
     తినఁగ నేవి తగునొ? తినరానివేవియోపెద్దలార! జ్ఞాన వృద్ధులార!


భావము. జ్ఞాన సంపన్నులైన ఓ పెద్దలారా! మీకు నచ్చిన తినుబండారములనన్నిట్టిని మీరు ధనము వెచ్చించి కొని, తినుచు మాకును తినుఁడని పెట్టుదురు. మీరు మాకు ఆ విధముగా అలవాటు చేయుటచే ఏవి తిన తగినవో, ఏవి తిన రానివో మాకు ఏవిధముగా తెలియును?
జైహింద్.

No comments: