Friday, April 8, 2016

శ్రీ దుర్ముఖ నామ సంవత్సర ఉగాది శుభాకాంక్షలు రచన : `అవధానరత్న` డా.మాడుగుల అనిల్ కుమార్

జైశ్రీరామ్,
మిత్రులందరికీ శ్రీ దుర్ముఖ నామ సంవత్సర ఉగాది శుభాకాంక్షలు.
శ్రీ దుర్ముఖ నామ సంవత్సర ఉగాది సందర్భంగా పద్యరత్నములు.
రచన : `అవధానరత్న` డా.మాడుగుల అనిల్ కుమార్
శా.శ్రీమన్మన్మథనామవత్సరము యిచ్చెన్ సౌఖ్య సంపత్తులన్
ప్రేమించెన్ వసుధాతలంబు అటుపై వీడ్కోలు పల్కెన్ తగన్
రామారత్నము లక్ష్మి వెంటబడ దౌర్భాగ్యంబులన్ బాపుచున్
శ్రీమద్దుర్ముఖ నామ వత్సరము విచ్చేసెన్ ప్రమోదమ్ముగన్ || . 1
ఉ. కోకిల శ్రావ్యకంఠమది క్షోణిజనమ్ముల నిద్ర లేపుచున్
వ్యాకులమెల్లబాపుచునుగాది దినమ్మును గుర్తుజేయగా
చీకటి దొల్చి భానుడు ప్రసీదుడునౌచు వసంత మాసముం
జేకొనివచ్చె సంతసిల శ్రీయుత దుర్ముఖ వత్సరాబ్దిలో || .2
సుగంధి : వానలేక మన్మథాఖ్య వర్షమందు కర్షకుల్
దీనులైరి ఆత్మహత్యలే శరణ్యమంచు నీ
వైనదీర్చుమోయి వారి బాధ దుర్ముఖాబ్ది ! స
న్మానమందుచున్ ఉగాది మంగళంబు పల్కెదన్ || .3
ఉ.పోవును దుఃఖముల్ జరుగనున్నది శ్రేయములెల్లవేళలన్
చేవయొసంగు రైతులకుఁ చేనులు పండెడు వర్షపాతమే
కావలయున్ ధరిత్రి చిరకాలమభీప్సిత సస్యపూర్ణమౌ
దీవెనలిచ్చెడున్ తిరుపతీశ్వరుడే నవదుర్ముఖాబ్దిలో || .4
కవిరాజవిరాజితము :
సురుచిరపల్లవ శోభనుఁదోడ్కొని చూతమహీరుహముల్ ధరణిన్
పురజనగేహము ముంగిలి భాగము ముచ్చటగొల్పగ తోరణమై
వరరుచిరంబగు వన్నెలముగ్గులు భావ్యము నూత్నయుగాదిఘడిన్
కరవునుఁ దీర్చెడు కావ్యముఁగూర్చెడు కాలము
మారెడు దుర్ముఖిలో || .5
తే.గీ.
ఈ వసంతము గాదెలు నిండి యింపొసంగు
నదులుఁ బరవళ్ళుఁ ద్రొక్కుచు ముదముఁగూర్చు
షడ్రసోపేతమైనపచ్చడియె మాకు
ఆరు ఋతువులునానందమందజేయు. 6
**********జైహింద్ *******

No comments: