Tuesday, December 19, 2017

బాల భావన. 71వ పద్యము. రచన. .. .. .. చింతా రామ కృష్ణా రావు.

 జైశ్రీరామ్.
71) మీరు చదివి చెప్ప మేలగు కొంచెమేమేము చదివి నేర్వ మేలు హెచ్చు.
    మమ్ము చేయనిండు మా మేధ గాంచుడుపెద్దలార! జ్ఞాన వృద్ధులార!
                    

భావము. జ్ఞాన సంపన్నులైన ఓ పెద్దలారా! మా కొఱకు మీరే చదువుతూ, మాకు బోధించుతూ ఉన్నట్లైతే ఫలితము కొంచెం మాత్రమే ఉంటుంది. అదే మీరు మమ్మల్ని చదవి చెప్పమనినచో మా మేధా శక్తి మీకు తెలియును.
జైహింద్.

No comments: