Sunday, October 8, 2017

బాల భావన శతకము. 3 వ పద్యము. రచన. చింతా రామకృష్ణారావు.

జైశ్రీరామ్.
3) మదిని నిలుప లేక మన్నింప వేడుచు  తెలుపుచుంటిమయ్య తెలియుఁడయ్య
    మనసు కలత పెట్టు మా బాధలన్నియు  పెద్దలార! జ్ఞాన వృద్ధులార!

భావము. జ్ఞాన సంపన్నులైన ఓ పెద్దలారా! మా మనసులను కలత పెట్టుచున్న మాకు బాధగా అనిపించుచున్న విషయములను మనసులో దాచుకొన లేక మీకు తెలియ జెప్పు చున్నాము. అవి మీరు తెలుసుకొన కోరుచున్నాము.
జైహింద్.

No comments: