Wednesday, October 18, 2017

బాల భావన శతకము. 12 వ పద్యము. రచన. చింతా రామకృష్ణారావు.

జైశ్రీరామ్.
12) దూర దర్శనమున దుర్భర ఘన శబ్ద  కలుషమునకు మనసు కలత చెందు.
    శబ్దమెక్కువున్న చదువుట సాధ్యమాపెద్దలార! జ్ఞాన వృద్ధులార!


భావము. జ్ఞాన సంపన్నులైన ఓ పెద్దలారా! మీరు దూరదర్శనములో చూచే కార్యక్రమాలు స్వరమునధికము చేసి వినుచున్న కారణముగా దుర్భరమైన ఆధ్వని కాలుష్యమునకు మా మనసు కలత చెందుతుంది కదా? అంత శబ్దములో చదువుట మాకు సాధ్యమగునా?
జైహింద్.

No comments: